Co pro Vás můžeme udělat?

Naše firma se specializuje na rekonstrukce vodovodů a kanalizací bezvýkopovými metodami s technikou Grundoburst.
Sledujeme aktuální trendy v našem oboru. Záleží jen na vašich představách, požadavcích a možnostech.

Provádíme bezvýkopové rekonstrukce inženýrských sítí metodou burstlining - rozbití stávajícího potrubí a zatažení nového na místo stávajícího a metodou relining - vtažení nového potrubí menšího průměru do stávajícího. Práce jsou prováděny stroji pro opravy potrubí o jmenovité světlosti 75 až 500mm.

Bezvýkopová metoda obnovy vodovodních a kanalizačních řadů je hydraulické zařízení pro obnovu a možné zvětšení dimenze již nevyhovujících sítí metodou statického Berstlingu od průměru DN 80 - DN315 mm z těchto materiálů: Litina, ocel, kamenina, beton, plast atd.